Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Czech POINT

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 
Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Na jednom místě je možno získat několik ověřených výpisů. 
Pracoviště Czech POINTU je i na Obecním úřadu v Horní Lukavici.
Lze tu získat na počkání ověřené výpisy z veřejných i neveřejných evidencí:
Výpisy z veřejných evidencí:
         * Obchodní rejstřík
         * Živnostenský rejstřík
         * Katastr nemovitostí
         * Insolventní rejstřík
Výpisy z neveřejných evidencí:
         * Rejstřík trestů
         * Výpis bodového hodnocení osob - řidičů
 
Úřední hodiny, kdy lze získat ověřené výpisy:
Pondělí       
Středa             
Po předchozí domluvě s pracovnicí úřadu (telefon 377 982 782) lze ověřené výpisy vydat i v jiné dny a hodiny.
 
Správní poplatky:
výpis z rejstříku trestů                                                                          50,- Kč
výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního
rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku 1. strana                         100,- Kč 
                                                              2. a každá další strana           50,- Kč
výpis bodového hodnocení osob – řidičů                                            100,-Kč
 
Jaké doklady žadatelé o výpis doloží:
a) ověřené výpisy z veřejných evidencí:
    U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit
    kritéria pro vyhledání svého požadavku:
    Obchodní rejstřík:      IČ subjektu
    Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele
    Katastr nemovitostí:   Název katast.území, číslo listu vlastnictví, č.pozemku, č. budovy
 
b) ověřený výpis z rejstříku trestů
Při vydání ověřeného výpisu z RT je nutno podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká platným osobním dokladem - občanským  průkazem nebo pasem. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení  k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.  Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc a prokázat svoji totožnost.
 
Podrobnější informace k projektu naleznete na http://www.czechpoint.cz/